Kuntavaaliteemat

1) Asuntopolitiikka järkevämmäksi

Vuokra-asuminen lisääntyy tulevaisuudessa samalla kun asuntotarpeet muuttuvat entistä yksilöllisemmiksi. Tämä tulee ottaa huomioon Vantaankin asuntopolitiikassa. Pääkaupunkiseudun kasvavaan asuntotarpeeseen on vastattava lisäämällä asuntorakentamista. Vantaa täytyy pyrkiä nostamaan pääkaupunkiseudun halutuimmaksi asuinkunnaksi.

2) Julkinen liikenne toimivammaksi

Joukkoliikennettä on kehitettävä entisestään pääkaupunkiseudulla pyrkien yksityisautoilun vähentämiseen. Tulevaisuudessa tulee välttää Länsimetron kaltaiset turhan järeät hankkeet, jotka nostavat myös matkalippujen hintoja. Sen sijaan tulee keskittyä olemassa olevan verkoston kehittämiseen ja laajentamiseen sekä hintojen laskemiseen. Pitkällä aikavälillä on pyrittävä kaikille maksuttomaan joukkoliikenteeseen pääkaupunkiseudulla.

3) Yrittäjyys houkuttelevammaksi

Erityisesti pienten yritysten toimintaedellytyksiä on parannettava. Pienyritykset tulee huomioida kaikessa kunnallisessa päätöksenteossa, sillä niissä on suurin kasvupotentiaali ja ne ovat myös merkittäviä työllistäjiä. Myös nuorten yrittäjyys ja siihen kannustaminen eri keinoin tulee olla Vantaan painopisteenä. Yhteistyön oppilaitosten ja yritysten välillä on oltava saumatonta.

cropped-15972355_1262957860458036_3590044350377816111_o.jpg